Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
  • Łódzki Związek Koszykówki jest związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji koszykówki oraz organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w koszykówce na terenie województwa łódzkiego.
  •  
  • ŁZKosz działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Polskiego Związku Koszykówki oraz niniejszego Statutu. Związek posiada osobowość prawną.
  •  
  • Związek działa na terenie województwa łódzkiego, a jego siedzibą jest miasto Łódź.
  •  
  • Związek jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Koszykówki i jego przedstawicielem na terenie swego działania.

Zadania Łódzkiego Związku Koszykówki

• Organizowanie i prowadzenie rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego;
• Wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w koszykówce;
• Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników oraz szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami
• Wspieranie działalności klubów sportowych zrzeszonych w Związku, w tym uczniowskich klubów sportowych;
• Realizowanie kierunków rozwoju koszykówki opracowanych przez Polski Związek Koszykówki;
• Opracowanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego, zgodnie z założeniami Polskiego Związku Koszykówki;
• Promowanie i popularyzowanie koszykówki we wszelkich dostępnych formach, w tym poprzez środki masowego przekazu;
• Popularyzowanie sportu jako dziedziny życia społecznego;
• Prowadzenie ewidencja wyników, statystyk i dokumentacji sportowej;
• Prowadzenie ewidencje zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i komisarzy;
• Nadawanie przewidzianych prawem licencji;
• Nadzorowanie, przestrzegania przez członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych przepisów wewnętrznych Związku;
• Nakładanie kar dyscyplinarnych – zgodnie z obowiązującymi regulacjami;
• Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych podmiotów o nadanie odznaczeń i wyróżnień, w tym odznaczeń państwowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania koszykówki;
• Wydawanie przepisów wewnątrzzwiązkowych;
• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową;
• Inne działania wyżej niewymienione.

Logotyp Łódzkiego Związku Koszykówki

Wersja kolorowa:
- plik PDF (20 Kb)
- plik EPS (78 Kb)
- plik CDR (31 Kb)
- plik AI (32 Kb)

Wersja monochromatyczna (czarno-biała):
- plik PDF (20 Kb)
- plik EPS (78 Kb)
- plik CDR (31 Kb)
- plik AI (19 Kb)

Każdorazowe użycie logotypu ŁZKosz wymaga akceptacji Prezesa ŁZKosz. Dlatego wszystkie projekty z wykorzystaniem logotypu prosimy przesyłać na adres: prezes@lzkosz.pl. Maksymalny rozmiar pliku to 3 MB. Dopiero po uzyskaniu zwrotnej akceptacji można użyć logotypu. W przeciwnym razie naruszone zostaną prawa autorskie ŁZKosz.

 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi Urząd Miasta Pabianice PZkosz