Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

22.09.2020

Odsłon: 375

Bartłomiej Wojdak

KKS Bzura warunkowo w rozgrywkach

Zarząd Łódzkiego Związku Koszykówki przychylił się do prośby łowickiego klubu i podjął decyzję dopuszczającą jego drużynę do rozgrywek w sezonie 2020/21. Warunkiem rozpatrywania prośby o przywróceniu klubu w sezonie 2020/21, było uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań finansowych.

Dopuszczenie drużyn do rozgrywek jest jednak warunkowe. Klub KKS Bzura zobowiązany jest bowiem do :
1/ rozliczenia należności za udział drużyn w rozgrywkach ŁZKosz w sezonie 2020/21, przed rozegraniem ich pierwszego meczu,
2/ wpłaty dodatkowej kwoty wynikającej z nieterminowego uregulowania należności za sezon 2019/20,
3/ przekazania oświadczenia o nie posiadaniu żadnych zobowiązań finansowych wobec zawodników i trenerów, innych Klubów będących członkami ŁZKosz i wobec właścicieli hal sportowych, w których klub rozgrywał mecze w ramach rozgrywek ŁZKosz w sezonie 2019/2020.
Niedotrzymanie jednego z powyższych warunków skutkować będzie orzeczeniem walkowera wobec każdej z drużyn klubu KKS Bzura.

Jednocześnie utrzymane zostało w mocy postanowienie Zarządu ŁZKosz dot. wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników KKS Bzura Łowicz tj. zawodnicy zmieniający barwy klubowe i przechodzący z klubu KKS Bzura Łowicz do innych klubów w województwie łódzkim w sezonie 2020/2021, będą mieli wyznaczony ekwiwalent za wyszkolenie na 25% kwoty maksymalnej, przewidzianej w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego PZKosz dla danego cyklu rozgrywkowego.

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Novotel Platin Studio

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski PZkosz